ChemicalBook
Chinese english Germany Korea

Ru(bpy)3(BF4)2

 化学構造式
63950-81-2
CAS番号.
63950-81-2
化学名:
别名:
英語化学名:
Ru(bpy)3(BF4)2
英語别名:
Ru(bpy)3(BF4)2;Tris (2,2'-bipyridyl) ruthenium tetrafluoroborate;Ruthenium(2+), tris(2,2'-bipyridine-kN1,kN1')-, (OC-6-11)-,bis[tetrafluoroborate(1-)
CBNumber:
CB43350702
化学式:
C30H24BF4N6Ru+
分子量:
656.44
MOL File:
63950-81-2.mol

Ru(bpy)3(BF4)2 物理性質

貯蔵温度 :
Inert atmosphere,2-8°C

安全性情報

Ru(bpy)3(BF4)2 価格

メーカー 製品番号 製品説明 CAS番号 包装 価格 更新時間 購入

Ru(bpy)3(BF4)2 化学特性,用途語,生産方法

Ru(bpy)3(BF4)2 上流と下流の製品情報

原材料

準備製品


Ru(bpy)3(BF4)2 生産企業

Global( 14)Suppliers
名前 電話番号 ファックス番号 電子メール 国籍 製品カタログ 優位度
HENAN BON INDUSTRIAL CO.,LTD
0371-55170695
info@hnbon.com CHINA 26742 58
Richest Group Ltd
18017061086
oled@richest-group.com CHINA 5606 58
Amadis Chemical Company Limited
0086-571-89925085
0086-571-89925065 sales@amadischem.com China 132148 58
Bide Pharmatech Ltd. 400-1647117 021-61629020-8031
+86-21-61629029 sales@bldpharm.com;product07@bidepharm.com China 44285 60
Tianjin Being Technology Co., Ltd. 18622939839
QQ:343281693 tjby921@163.com China 500 55
Beijing Jin Ming Biotechnology Co., Ltd. 15801484223 010-60605840-
010-60605840 psaitong@jm-bio.com China 12313 58
LaaJoo 021-60702684-
zhu.yijing@sinocompound.com China 2847 58
Aikon International Limited 13611564524 025-58851090-
(3)02557626880 cfzhang@aikonchem.com China 15829 58
Rhawn Reagent 18019345275 400-1332688
400-133-2688 amy@rhawn.cn China 15525 58
Xi'an Confluore Biological Technology Co., Ltd. 15680926068
1924344760@confluore.cn China 4398 58
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved