ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Ru(bpy)3(BF4)2

Ru(bpy)3(BF4)2 구조식 이미지
카스 번호:
63950-81-2
상품명:
Ru(bpy)3(BF4)2
동의어(영문):
Ru(bpy)3(BF4)2;Tris (2,2'-bipyridyl) ruthenium tetrafluoroborate;Ruthenium(2+), tris(2,2'-bipyridine-kN1,kN1')-, (OC-6-11)-,bis[tetrafluoroborate(1-)
CBNumber:
CB43350702
분자식:
C30H24BF4N6Ru+
포뮬러 무게:
656.44
MOL 파일:
63950-81-2.mol

Ru(bpy)3(BF4)2 속성

저장 조건
under inert gas (nitrogen or Argon) at 2-8°C

안전

Ru(bpy)3(BF4)2 C화학적 특성, 용도, 생산

Ru(bpy)3(BF4)2 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Ru(bpy)3(BF4)2 공급 업체

글로벌( 22)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
HENAN BON INDUSTRIAL CO.,LTD
0371-55170695
info@hnbon.com CHINA 26742 58
Richest Group Ltd
18017061086
oled@richest-group.com CHINA 5606 58
Amadis Chemical Company Limited
571-89925085
sales@amadischem.com China 132148 58
Bide Pharmatech Ltd. 021-61629020-8031 400-1647117
sales@bldpharm.com China 44281 60
Suzhou Laing Biological Technology Co., LTD 0512-85889027 18550502935
export@laingbiotec.com China 908 58
Tianjin Being Technology Co., Ltd. 18622939839
tjby921@163.com China 495 55
Beijing Jin Ming Biotechnology Co., Ltd. 010-60605840 15801484223
psaitong@jm-bio.com China 12313 58
LaaJoo 021-60702684
zhu.yijing@sinocompound.com China 2847 58
Aikon International Limited 025-66028182 18626450290
yftan@aikonchem.com China 15825 58
Rhawn Reagent 400-1332688 18019345275
amy@rhawn.cn China 15525 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved