ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-(2-Chloroethyl)thiophene

2-(2-Chloroethyl)thiophene 구조식 이미지
카스 번호:
19995-38-1
상품명:
2-(2-Chloroethyl)thiophene
동의어(영문):
Clopidogrel Impurity 49;2-(2-Chloroethyl)thiophene
CBNumber:
CB01509139
분자식:
C6H7ClS
포뮬러 무게:
146.64
MOL 파일:
19995-38-1.mol

2-(2-Chloroethyl)thiophene 속성

끓는 점
201 ºC
밀도
1.191
인화점
96 ºC

안전

2-(2-Chloroethyl)thiophene C화학적 특성, 용도, 생산

2-(2-Chloroethyl)thiophene 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-(2-Chloroethyl)thiophene 공급 업체

글로벌( 21)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Standardpharm Co. Ltd.
0714-3992388
yxzy@std-med.net CHINA 13504 58
Adamas Reagent, Ltd. 400-600-9262
bxy@titansci.com China 13919 59
Nanjing Chemlin Chemical Co., Ltd 025-83697070
+86-25-83453306 sales@chemlin.com.cn China 19977 64
(CSR Factory)China Skyrun Industrial CO.,ltd Please Email
manager@chinaskyrun.com sales@chinaskyrun.com China 12123 58
Bide Pharmatech Ltd. +86-21-61629020
+86-21-61629029 product@bidepharmatech.com China 40176 60
Wuxi Zhongkun Biochemical Technology Co., Ltd. 051085629785,051085625359,QQ974229108,QQ1373125882
051085625359 sales@reading-chemicals.com China 19214 58
Shanghai YuLue Chemical Co., Ltd. 021-13671753212 13917602471 021-60345187
021-34702061 lzz841106@aliyun.com China 10099 55
Jiangsu Aikon Biopharmaceutical R&D co.,Ltd. 025-66028182;18626450290
(2)02557626880 yftan@aikonchem.com China 11670 50
BePharm Ltd 400-685-9117
021-51816740 market@bepharm.com China 15078 60
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved