ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

V

V 구조식 이미지
카스 번호:
68027-14-5
상품명:
V
동의어(영문):
Hederacolchiside F;Pulsatillasaponin H;Hederacholichiside F;Pulsatillasaponin III;3-O-D-glucopyranosyl( 1→4)- [ L-rhamnopyranosyl(1→2)]-L-arabinopyranosyl 23-hydroxyl lup-20(29)-en-28-oic acid – 2;3-O--D-glucopyranosyl(1→4)-[-L-rhaMnopyranosyl(1→2)]--L-arabinopyranosyl23-hydroxyllup-20(29)-en-28-oicacid–28-O-rhaMnopyranosyl(1→4)glucopyranosyl(1→6)glucopyranoside
CBNumber:
CB02645793
분자식:
C65H106O31
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

V 속성

녹는점
205-208℃
밀도
1.53±0.1 g/cm3 (20 ºC 760 Torr)

안전

V C화학적 특성, 용도, 생산

V 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


V 공급 업체

글로벌( 24)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shanghai Zheyan Biotech Co., Ltd.
18017610038
zheyansh@163.com CHINA 3623 58
Chengdu GLP Biotech Co., Ltd
13350802083
scglp@glp-china.com CHINA 1007 58
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd.
18080483897
maggie@biopurify.com CHINA 2258 58
Shaanxi Pioneer Biotech Co., Ltd .
86-13259417953(Whatsapp)
029-84385017 sales@pioneerbiotech.com CHINA 3030 58
BOC Sciences
info@bocsci.com United States 10507 65
Cheng Du Micxy Chemical Co.,Ltd 028-85632863 028-64559668 18048500443
028-85632863 QQ: 2509670926 micxysales@163.com China 13071 58
Shanghai Tauto Biotech Co., Ltd 0086-21-51320588
0086-21-51320502 export2@tautobiotech.com China 3574 66
Chengdu Must Bio-Technology Co., Ltd 86-028-85287229
86-028-87384368 Anniedai0203@gmail.com China 896 60
Sichuan Wei Keqi Biological Technology Co., Ltd. 028-81700200 QQ:2851167785
028-81705658 2851167785@qq.com China 2960 56
Shanghai Yongye Biotechnology Co., Ltd. 86-021-61559134 15921386130
021-55068248 3423497944@qq.com China 8095 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved