ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

HF Taq

HF Taq 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
HF Taq
동의어(영문):
HF Taq;2× FastTaq Premix
CBNumber:
CB0955748
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

HF Taq 속성

안전

HF Taq C화학적 특성, 용도, 생산

HF Taq 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


HF Taq 공급 업체

글로벌( 32)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
West Asia Chemical Technology (Shandong) Co. Ltd 400-990-3999
0539-6365991 3007715519@qq.com;3007715519@qq.com China 24345 60
Shanghai Yihe Biological Technology Co., Ltd. 17721395025
021-68882955 2423903095@qq.com China 3001 58
Shanghai Universal Biotech Co.,Ltd 18768175414
order@univ-bio.com China 25021 58
Shanghai Yuchun Biotechnology Co., Ltd 17321241593 021-52273538-
13564515386 yuchunbio@163.com China 3338 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved