ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

BETA-CYPERMETHRIN

BETA-CYPERMETHRIN 구조식 이미지
카스 번호:
65731-84-2
상품명:
BETA-CYPERMETHRIN
동의어(영문):
NRDC-168S;ASYMETHRIN;Einecs 265-898-0;beta-CyperMethri;Bata-cypermethrin;alpha-Cypermethrin;beta-Cypermethrin [iso];(1R-cis-αS)-Cypermethrin;(1R,αS)-cis-Cypermethrin;Alphamethrin Solution, 1000ppm
CBNumber:
CB1205833
분자식:
C22H19Cl2NO3
포뮬러 무게:
416.3
MOL 파일:
65731-84-2.mol

BETA-CYPERMETHRIN 속성

안전

BETA-CYPERMETHRIN C화학적 특성, 용도, 생산

BETA-CYPERMETHRIN 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


BETA-CYPERMETHRIN 공급 업체

글로벌( 76)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Haihang Industry Co.,Ltd
86-531-88032799
+86 531 8582 1093 export@haihangchem.com CHINA 8260 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
BOC Sciences
1-631-619-7922
1-631-614-7828 inquiry@bocsci.com United States 20115 58
Jintan WeiDeLong Chemical Co., Ltd. 0519-82805025;82196959;13616137378
0519-82805025 wangqiangcz@126.com China 4163 58
Chengdu XiYa Chemical Technology Co., Ltd. 4008-626-111
028-84752058 sale@xiyashiji.com China 9631 57
BEST-REAGENT 400-1166-196 18981987031
028-84555506 QQ:800101999 cdhxsj@163.com China 9900 57
Hangzhou Yuhao Chemical Technology Co., Ltd 0571-82693216
+86-571-82880190 info@yuhaochemical.com China 9406 52
Chengdu Ai Keda Chemical Technology Co., Ltd. 4008-755-333 ; 028-86676798 ; 028-86757656
028-86757656 aikeshiji@163.com China 9755 55
Cheng Du Micxy Chemical Co.,Ltd 028-85632863 028-64559668 18048500443
028-85632863 QQ: 2509670926 micxysales@163.com China 13071 58
Shanghai Aladdin Bio-Chem Technology Co.,LTD 021-20337333/400-620-6333
021-50323701 sale@aladdin-e.com China 24986 65

BETA-CYPERMETHRIN 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved