ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER

3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER 구조식 이미지
카스 번호:
1315351-37-1
상품명:
3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER
동의어(영문):
3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER;Pyridine, 3-bromo-2-chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-
CBNumber:
CB2665667
분자식:
C11H14BBrClNO2
포뮬러 무게:
318.4
MOL 파일:
Mol file

3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER 속성

안전

3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER C화학적 특성, 용도, 생산

3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER 공급 업체

글로벌( 10)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shanghai Pingguo Pharmaceutical Co., Ltd. 021-20432229 021-20432229-
QQ2412110556 2412110556@qq.com China 6018 55
AAB-PHARMA LIMITED 025-66800956-
qq3325708371 sales@dm-pharmacy.com China 4227 50
Zhuhai Aobokai Biomedical Technology Co., Ltd. 15697568815 400-0628126-
sales@aobchem.com.cn China 18542 58
Shanghai Galedo Biotechnology Co., Ltd. 19946252459 021-60642329-
QQ:1072302796 sales@galedo-bio.com China 3885 58
TCI (Shanghai) Chemical Trading Co., Ltd. 021-00000000-
021-61105897 sales@tcisct.com China 31224 58

3-BROMO-2-CHLOROPYRIDINE-4-BORONIC ACID PINACOL ESTER 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved