ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

H-CYS(Z)-OH HCL

H-CYS(Z)-OH HCL 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
H-CYS(Z)-OH HCL
동의어(영문):
H-CYS(Z)-OH HCL
CBNumber:
CB5423129
분자식:
C11H14ClNO4S
포뮬러 무게:
291.75
MOL 파일:
Mol file

H-CYS(Z)-OH HCL 속성

안전

H-CYS(Z)-OH HCL C화학적 특성, 용도, 생산

H-CYS(Z)-OH HCL 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


H-CYS(Z)-OH HCL 공급 업체

글로벌( 14)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
GL Biochem (Shanghai) Ltd 86-21-61263452 (tel), 86-13641803416(mobile)
86-21-61263399 ymbetter@glbiochem.com China 9721 64
Shanghai Sinch Parmaceuticals Tech. Co. Ltd. +86-21-54098501
+86-21-54096319 sales@sinch.com.cn China 11608 64
Shanghai Baoman Biotechnology Co., Ltd. 021-62130998
baomanbio@163.com China 5253 55
Wuxi Asia Peptide Biotechnology Limited Company +86 (510) 8358-3050
+86 (510) 8358-3039 willsun@peptide-search.com China 8790 58
Kanghua (Shanghai) New Drug Development Co., Ltd. 15800684150
wuqiuyan@kanghuash.com China 3869 58
Nanjing Meihao Pharmaceutical Technology Co., Ltd. meitaochem@126.com
meitaochem@126.com China 19112 58
Wuxi maimo topp biotechnology co., LTD 13812156914
alice@mimotopes.cn China 3918 58
Shanghai Anhua Biotechnology Co., Ltd. 13585649920
chenlin@glbiochem.com CHINA 4002 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved