ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

COMMON CNIDIUM FRUIT

COMMON CNIDIUM FRUIT 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
COMMON CNIDIUM FRUIT
동의어(영문):
SHE CHUANG ZI;Cinidium Extract;Common Cnidium P.E;Fructus Cnidii Ext;Cnidium seed extract;COMMON CNIDIUM FRUIT;Cnidium monieri Extract P.E Cnidiadin
CBNumber:
CB5525344
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

COMMON CNIDIUM FRUIT 속성

안전

COMMON CNIDIUM FRUIT C화학적 특성, 용도, 생산

COMMON CNIDIUM FRUIT 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


COMMON CNIDIUM FRUIT 공급 업체

글로벌( 49)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
The future of Shanghai Industrial Co., Ltd. 021-61552785
021-55660885 sales@shshiji.com China 9542 55
Watson Biotechnology Co.,Ltd 18140587686 027-59207879-
QQ:1972026995 kf@3600chem.com China 4817 55
Shanghai Synchem Pharma Co., ltd 18016477331 021-61984905-1
synchempharma@aliyun.com China 6136 55
Hubei Yuancheng Saichuang Technology Co., Ltd. 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551
023-60363599,027-68886696 andy@ycgmp.com;2355880551@qq.com;2355779403@qq.com China 5053 58
Beijing Solarbio Science & Tecnology Co., Ltd. 010-50973129 010-50973132-
405465416@qq.com China 22394 68
Shenzhen Sendi Biological Technology Co., Ltd. WX:18124570582 TEL:0755-23574479 QQ: 2355327139
0755-23229476 QQ: 2355327139 siliao02@yccreate.com China 6128 58
Wuhan HengWo Technology Co., Ltd. 15372409258 0571-87069506
0571-87069506 chemicala@163.com China 5006 58
Xiangtan Jiayeyuan Biotechnology Co., Ltd. 19972424735 0731-55570935-
0731-55570935 fiona1@yccreate.com China 6884 58
Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology Co., Ltd. 17683743113
18038040196 yc-tang@yccreate.com;yc-tang@yccreate.com China 6173 58
Shaanxi xintianyu Biotechnology Co., Ltd. 17749282610
3002817800@qq.com China 931 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved