ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

p-Tetradecyloxyaniline

p-Tetradecyloxyaniline 구조식 이미지
카스 번호:
39905-46-9
상품명:
p-Tetradecyloxyaniline
동의어(영문):
4-N-TETRADECYLOXYANILINE;4-N-TETRADECYLOXYANILINE ,98%
CBNumber:
CB61168752
분자식:
C20H35NO
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
39905-46-9.mol

p-Tetradecyloxyaniline 속성

안전

p-Tetradecyloxyaniline C화학적 특성, 용도, 생산

p-Tetradecyloxyaniline 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


p-Tetradecyloxyaniline 공급 업체

글로벌( 9)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shenyang Yuancheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. 024-31298370 15040047923
024-62665110 yuanchengchem@163.com China 252 52
Cheng Du Micxy Chemical Co.,Ltd 028-85632863 028-64559668 18048500443
028-85632863 QQ: 2509670926 micxysales@163.com China 13071 58
Huainan Kedi Chemical Factory 0554-2106669
0554-2666215 sales1@kedichem.com China 4939 55
Chengdu HuaXia Chemical Reagent Co. Ltd 400-1166-196 18981987031
028-84555506 QQ:800101999 cdhxsj@163.com China 9978 58
Alfa Chemistry 1-201-478-8534
1-516-927-0118 inquiry@alfa-chemistry.com United States 9936 60
Shandong XiYa Chemical Industry Co., Ltd 4008-626-111
0539-6365991 3229735657@qq.com China 26779 60
Shandong Ono Chemical Co., Ltd. 0539-6362799(To 20)
0539-6362799(To 20) 775388075@qq.com China 10017 58
Shanghai Sunway Pharmaceutical Technology Co., Ltd --
-- sales@sunwaypharm.com China 6546 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved