ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4-NITRO-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE

4-NITRO-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE 구조식 이미지
카스 번호:
6299-39-4
상품명:
4-NITRO-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE
동의어(영문):
Nitro-1H-benzotriazole;Benzotriazole, 4-nitro-;4-nitro-2H-benzotriazole;7-Nitro-1H-benzotriazole;4-NITRO-1H-BENZOTRIAZOLE;1H-Benzotriazole, 4-nitro-;4-NITRO-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE;4-nitro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
CBNumber:
CB6148195
분자식:
C6H4N4O2
포뮬러 무게:
164.12
MOL 파일:
6299-39-4.mol

4-NITRO-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE 속성

안전

위험품 표기 Xi
위험 참고 사항 Irritant
위험 등급 IRRITANT

4-NITRO-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE C화학적 특성, 용도, 생산

4-NITRO-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4-NITRO-1H-1,2,3-BENZOTRIAZOLE 공급 업체

글로벌( 23)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
+86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40274 62
Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd 86-027-67849912
86-027-87531808 sales@chemwish.com China 35909 56
T&W GROUP +86-21-61551611, 61551462, 61551420, 61551610
+86-21-50676805 contact@trustwe.com China 9705 58
Shanghai Raise Chemical Technology Co.,Ltd +86-021-50935922, 021-31250975
+86-021-33847795 rs@raise-chem.com China 7881 55
Bide Pharmatech Ltd. +86-21-61629020
+86-21-61629029 product@bidepharmatech.com China 40176 60
Cool Pharm, Ltd +86 (21) 6045-5363;+86 (21)58581007;18019463053//QQ:3111763154
+86 (21) 5096-6098 alan@coolpharm.com China 9848 58
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:2723695949;2159423853
2723695949@qq.com China 4993 50
Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd 027-67849912
027-87531808 sales@chemwish.com China 9150 60
Changzhou Hopschain Chemical Co.,Ltd. 0519-85524369 0519-85528066
0519-85528066 sales@hopschem.com China 31137 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved