ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

N-TERT-BUTOXYCARBONYL-DL-TRYPTOPHAN

N-TERT-BUTOXYCARBONYL-DL-TRYPTOPHAN 구조식 이미지
카스 번호:
112525-72-1
상품명:
N-TERT-BUTOXYCARBONYL-DL-TRYPTOPHAN
동의어(영문):
Boc-DL-tryptophan;N-α-Boc-DL-Tryptophan;N-TERT-BUTOXYCARBONYL-DL-TRYPTOPHAN;N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-tryptophan;3-(1H-indol-3-yl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanoic acid
CBNumber:
CB7129966
분자식:
C16H20N2O4
포뮬러 무게:
304.34
MOL 파일:
112525-72-1.mol

N-TERT-BUTOXYCARBONYL-DL-TRYPTOPHAN 속성

안전

N-TERT-BUTOXYCARBONYL-DL-TRYPTOPHAN C화학적 특성, 용도, 생산

N-TERT-BUTOXYCARBONYL-DL-TRYPTOPHAN 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N-TERT-BUTOXYCARBONYL-DL-TRYPTOPHAN 공급 업체

글로벌( 27)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Adamas Reagent, Ltd. 400-600-9262
bxy@titansci.com China 13919 59
Chemfun Medical Technology(Shanghai) Co., Ltd. 021-67220633 & 021-37212706
+86-21-67220638 chemfun@chemfun.net China 21812 59
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 03-3668-0489
03-3668-0520 Sales-JP@TCIchemicals.com Japan 28449 80
TCI Europe +32 (0)3 735 07 00
+32 (0)3 735 07 01 sales@tcieurope.eu Europe 27909 75
Shanghai Aladdin Bio-Chem Technology Co.,LTD 021-20337333/400-620-6333
021-50323701 sale@aladdin-e.com China 24986 65
Amatek Scientific Co. Ltd. 400-867-5858; +86-512-56316828; +86-512-56316822
+86-512-56316826 sales@amateksci.com; amateksci@gmail.com China 9923 55
Shanghai Macklin Biochemical Co.,Ltd. 15221275939
021-50706099 shenlinxing@macklin.cn China 15719 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved