ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN

2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 구조식 이미지
카스 번호:
57999-49-2
상품명:
2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN
동의어(영문):
2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDROPYRAN;2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN;2-(3'-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN;3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl bromide;2-(3'-BROMOPHENOXY)-TETRAHYDROPYRANYL ETHER;3-Bromophenyl tetrahydro-2H-pyran-2-yl ether;2-(3-Bromophenoxy)tetrahydropyran 3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)phenyl bromide
CBNumber:
CB7172881
분자식:
C11H13BrO2
포뮬러 무게:
257.12
MOL 파일:
57999-49-2.mol

2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 속성

녹는점
42-46 °C(lit.)
밀도
1.403±0.06 g/cm3 (20 ºC 760 Torr)
굴절률
1.5504 (589.3 nm 20℃)
인화점
>230 °F

안전

위험품 표기 N,Xn
위험 카페고리 넘버 51-53-36/37/38-20/21/22-51/53
안전지침서 61-36-26
유엔번호(UN No.) UN 3077 9/PG 3
WGK 독일 3

2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN C화학적 특성, 용도, 생산

2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-(3-BROMOPHENOXY)TETRAHYDRO-2H-PYRAN 공급 업체

글로벌( 42)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21676 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Jia Xing Isenchem Co.,Ltd 0573-85280080,18627885956
0573-85285100 isenchem@163.com,QQ:2446116053 China 9715 66
Chemfun Medical Technology(Shanghai) Co., Ltd. 021-67220633 & 021-37212706
+86-21-67220638 chemfun@chemfun.net China 21812 59
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved