ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-BROMO-4-METHYLCYCLOHEXANE

1-BROMO-4-METHYLCYCLOHEXANE 구조식 이미지
카스 번호:
6294-40-2
상품명:
1-BROMO-4-METHYLCYCLOHEXANE
동의어(영문):
p-Methylcyclohexylbromide;4-METHYLCYCLOHEXYL BROMIDE;4-Methylcyclohexanebromide;p-Methylcyclohexyl bromide;1-BROMO-4-METHYLCYCLOHEXANE;4-BROMO-1-METHYLCYCLOHEXANE;1-bromo-4-methyl-cyclohexan;4-methyl-1-bromocyclohexane;Cyclohexane,1-bromo-4-methyl-;4-METHYLCYCLOHEXYL BROMIDE 97%
CBNumber:
CB8247005
분자식:
C7H13Br
포뮬러 무게:
177.08
MOL 파일:
6294-40-2.mol

1-BROMO-4-METHYLCYCLOHEXANE 속성

끓는 점
94-96°C 50mm
밀도
1,262 g/cm3
굴절률
1.4880
인화점
94-96°C/50mm
수용성
Not miscible in water.
BRN
1900954

안전

위험품 표기 Xn
위험 카페고리 넘버 36/37/38-22
안전지침서 26-36/37/39
TSCA Yes

1-BROMO-4-METHYLCYCLOHEXANE C화학적 특성, 용도, 생산

1-BROMO-4-METHYLCYCLOHEXANE 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-BROMO-4-METHYLCYCLOHEXANE 공급 업체

글로벌( 23)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Changzhou Hopschain Chemical Co.,Ltd. 0519-85528066/85524369
0519-85528066 sales@hopschem.com China 31137 55
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13927870750 0751-2886750
0751-2886756 QQ:3001264886 3001264886@qq.com China 14310 58
Aikon International Limited 025-66113011,18921922613//qq:2885670560
(4)02557626880 hywu@aikonchem.com China 13942 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved