ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

오미자

오미자
오미자 구조식 이미지
카스 번호:
한글명:
오미자
동의어(한글):
오미자
상품명:
Schisandra Berries P.E.
동의어(영문):
Schisandra P.E;Schinsandra P.E;Schisandra Rosea P.E;Schisandra chinens P.E;Schisandra Berries P.E.;Schisandra Chinensis P.E;Schisandra Berry Extract;Schisandra Chinensis Fruit;Chinese magnoliaving extract
CBNumber:
CB8545659
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

오미자 속성

안전

오미자 C화학적 특성, 용도, 생산

오미자 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


오미자 공급 업체

글로벌( 84)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Shenzhen Sendi Biotechnology Co.Ltd. 0755-23311925 18102838259
0755-23311925 Abel@chembj.com CHINA 3194 55
Wuhan Fortuna Chemical Co., Ltd 13308628970 027-59207852-
QQ3130921841 buy@fortunachem.com China 2957 58
Beijing HuaMeiHuLiBiological Chemical 010-56205725
010-65763397 waley188@sohu.com China 12341 58
Wuhan Dahua Weiye Pharmaceutical Chemical Co., Ltd. 027-59420981/18702770802
027-83322098 dh.luna@whdhwy.com China 1980 50
Shanghai QianYan Bio-technology Co., Ltd 02781293128
orders@biochemsafebuy.com China 9965 55
West Asia Chemical Technology (Shandong) Co. Ltd 400-990-3999
0539-6365991 3007715519@qq.com;3007715519@qq.com China 27467 60
Shenzhen Simeiquan Biotechnology Co. Ltd 18126413629 0755-23311925 QQ2355327053
0755-23311925 abel@ycgmp.com China 5120 58
Guangdong wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 13927877953 0751-2886750-
0751-2886750 3005811397@qq.com;3001264886@qq.com China 14234 58
Taian Jiaye Biotechnology Co.Ltd 15318151873
285424065@qq.com;1083092978@qq.com China 9989 55
NANJING BANGNUO BIOTECHNOLOGY CO., LTD 18912979163
QQ:1940349790 belovelife2010@foxmail.com China 4728 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved