ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-methoxysulfonylpropane

1-methoxysulfonylpropane 구조식 이미지
카스 번호:
2697-50-9
상품명:
1-methoxysulfonylpropane
동의어(영문):
Nintedanib Impurity 122;1-methoxysulfonylpropane;1-Propanesulfonic acid methyl ester;Propane-1-sulfonic acid methyl ester
CBNumber:
CB91255662
분자식:
C4H10O3S
포뮬러 무게:
138.19
MOL 파일:
2697-50-9.mol

1-methoxysulfonylpropane 속성

끓는 점
110 °C(Press: 20 Torr)
밀도
1.133±0.06 g/cm3(Predicted)

안전

1-methoxysulfonylpropane C화학적 특성, 용도, 생산

1-methoxysulfonylpropane 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-methoxysulfonylpropane 공급 업체

글로벌( 10)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Changzhou PBpharmaceutical R&D Co.,Ltd
0519-83990708
info@pbpharm.com CHINA 498 58
Fuxin Pharmaceutical
021-50872116
contact@fuxinpharm.com CHINA 9520 58
Shanghai T&W Pharmaceutical Co., Ltd. +86 21 61551611
+86 21 50676805 China 9914 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd 18871490274 027-59599241-
027-59599241 1400878000@qq.com;1400868000@qq.com China 9841 58
Changzhou PBpharmaceutical R&D Co.,Ltd 0519-83990708-
0519-83990708 lxy2046@yeah.net China 440 55
Hubei Yangxin Medical Technology Co., Ltd. 18672002673
QQ:3003335020 3003335020@qq.com China 15793 55
Jiangsu aikang biomedical research and development co., LTD 13155353615 025-66151770-
ycli@aikonchem.com China 14554 58
Zhengzhou Edward Biology Co.,Ltd 15538176268
QQ:1875164801 1875164801@qq.com China 9995 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved