ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

카프릴하이드록사믹애씨드

카프릴하이드록사믹애씨드
카프릴하이드록사믹애씨드 구조식 이미지
카스 번호:
7377-03-9
한글명:
카프릴하이드록사믹애씨드
동의어(한글):
카프릴하이드록사믹애씨드
상품명:
CAPRYLOHYDROXAMIC ACID
동의어(영문):
Oct-HA;taselin;CAPRYLOHYDROXAMATE;N-HYDROXYOCTANAMIDE;n-hydroxy-octanamid;OCTANOHYDROXAMIC ACID;Octanohydroximic acid;CaprylhydroxaMic Acid;Capryolhydroxamic acid;Carpylohydroxamic acid
CBNumber:
CB9150582
분자식:
C8H17NO2
포뮬러 무게:
159.23
MOL 파일:
7377-03-9.mol

카프릴하이드록사믹애씨드 속성

녹는점
78°C
밀도
0.970

안전

위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-36/37/39
RTECS 번호 RG9900500

카프릴하이드록사믹애씨드 C화학적 특성, 용도, 생산

카프릴하이드록사믹애씨드 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


카프릴하이드록사믹애씨드 공급 업체

글로벌( 110)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan Xiangtong Chemical Co., Ltd.
86-371-61312303
86-371-86017988 xtchem2019@gmail.com CHINA 257 58
Shenzhen Sendi Biotechnology Co.Ltd.
0755-23311925 18102838259
0755-23311925 Abel@chembj.com CHINA 3194 55
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32447 55
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
86-0551-65418684 18949823763
86-0551-65418684 info@tnjchem.com China 1852 55
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 29979 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23978 58
Haihang Industry Co.,Ltd
86-531-88032799
+86 531 8582 1093 export@haihangchem.com CHINA 8922 58
Xiamen AmoyChem Co., Ltd
+86 592-605 1114
sales@amoychem.com CHINA 6369 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Shandong chuangyingchemical Co., Ltd.
13156170209
sale@chuangyingchem.com CHINA 4419 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved