N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide

N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 구조식 이미지
카스 번호:
1019385-37-5
상품명:
N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide
동의어(영문):
N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide
CBNumber:
CB91815174
분자식:
C12H17N3O
포뮬러 무게:
219.28
MOL 파일:
1019385-37-5.mol

N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 속성

안전

N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide C화학적 특성, 용도, 생산

N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


N-(3-methylpyridin-2-yl)piperidine-3-carboxamide 공급 업체

글로벌( 2)공급 업체
공급자 전화 이메일 국가 제품 수 이점
Nanjing Shizhou Biology Technology Co.,Ltd 025-85560043 15850508050
cindy.huang@synzest.com China 9783 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved