ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

4-[2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-ylbenzoic acid

4-[2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-ylbenzoic acid 구조식 이미지
카스 번호:
158014-74-5
상품명:
4-[2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-ylbenzoic acid
동의어(영문):
[2,2':6',2"-terpyridine]-4'-yl-benzoic acid;4-[2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-ylbenzoic acid;4'-(4-Carboxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine;4'-(4-carboxyphenyl)-6,2':6',2''-terpyridine;4-[2,2':6',2"-terpyridine]-4'-yl-benzoic acid;4'-(4-hydrocarboxyphenyl)-2,2':6',2''-terpyridine;4-[2,2':6',2"-terpyridine]-4'-yl-benzoic acid 97%
CBNumber:
CB92546446
분자식:
C22 H15 N3 O2
포뮬러 무게:
353
MOL 파일:
158014-74-5.mol

4-[2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-ylbenzoic acid 속성

밀도
1.273
최대 파장(λmax)
324nm(DMSO)(lit.)

안전

4-[2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-ylbenzoic acid C화학적 특성, 용도, 생산

4-[2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-ylbenzoic acid 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


4-[2,2':6',2''-Terpyridin]-4'-ylbenzoic acid 공급 업체

글로벌( 58)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
Shenzhen Nexconn Pharmatechs Ltd
15013857715
admin@nexconn.com CHINA 3195 58
Jilin Province Yanshen Technology Co., Ltd.
17743007828,0431-81907467 ,QQ:2718268519
0431-88607838 Extension@chemextension.com CHINA 857 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
Zhengzhou Huiju Chemical Co., Ltd. 0371-55900031 ,18137872243 , QQ : 2853979815
sales8@alfachem.cn China 5984 55
Henan's chemical products co., LTD 0371-60919097 15378766539
0371-60919097 794449696@qq.com China 4972 58
Zhengzhou Edward Biology Co.,Ltd 15538176268 QQ:1875164801
QQ:1875164801 1875164801@qq.com China 7557 58
TCI (Shanghai) Development Co., Ltd. 021-67121386 / 800-988-0390
021-67121385 Sales-CN@TCIchemicals.com China 24555 81
BeiJing Hwrk Chemicals Limted 4006990298;010-57411839;0757-86311057;021-51691807
010-87653215;0757-86311057;021-55236763 sales@hwrkchemical.com China 14684 55
Chemfun Medical Technology(Shanghai) Co., Ltd. 021-67220633 & 021-37212706
+86-21-67220638 chemfun@chemfun.net China 21812 59

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved