ChemicalBook
English   Japanese   Germany   Korea

吡嘧司特钾

吡嘧司特钾, 100299-08-9, 结构式
吡嘧司特钾
CAS号:
100299-08-9
英文名称:
Pemirolast potassium
英文同义词:
tbx;DE-068;Alamast;bmy26517;Alegysal;TWT-8152;Alegysal (TN);PEMIROLAST POTASSIUM;pemirolastpottassium;Pemirolast Potassiun
中文名称:
吡嘧司特钾
中文同义词:
普利敏;嘧司特钾;吡嘧司特钾;毗嘧司特钾;吡嘧司特钾水合物;9-甲基-3-(1H-5-四氮唑基)-4H-吡啶并[1,2-Α]嘧啶-;9-甲基-3-(1H-四氮唑-5-基)-4H-吡啶并[1,2a]嘧啶-4-酮钾;5-(9-甲基-4-氧代-4H-吡啶并[1,2-A]嘧啶-3-基)四唑-2-钾盐
CBNumber:
CB3140325
分子式:
C10H7KN6O
分子量:
266.3
MOL File:
100299-08-9.mol

吡嘧司特钾化学性质

熔点 :
310-311°C (dec.)
储存条件 :
-20°C Freezer, Under Inert Atmosphere
溶解度 :
H2O: ≥18mg/mL
形态:
powder
颜色:
light yellow to yellow with a green cast
Merck :
14,7078
CAS 数据库:
100299-08-9(CAS DataBase Reference)
安全信息
WGK Germany : 3
RTECS号: UV1164470

吡嘧司特钾性质、用途与生产工艺

过敏反应介质阻滞剂

吡嘧司特钾是眼科的一种常用药物,又称哌罗司特钾、眼立爽、普利敏、倍米司特、吡嘧司特,属于过敏介质释放抑制剂,可阻止组胺、白三烯类(D4、B4以及SRS等)、前列腺素D2、血栓素B2以及细胞激活因子等致敏物的释放,抑制Ⅰ型抗原一抗体反应,并抑制磷酸二酯酶的作用(似可增强cAMP的作用)。另外本品也是一种肥大细胞稳定剂,能稳定肥大细胞膜,抑制嗜酸粒细胞和中性粒细胞的游走和活化,减少炎症细胞浸润和组织损伤。吡嘧司特钾滴眼液可用于过敏性结膜炎、春季卡他性结膜炎,经眼给药: 每侧一次1滴,早晚各1次。口服制剂可用于变应性鼻炎、支气管哮喘。口服: 过敏性鼻炎: 每次5mg,bid,早、晚餐后服用,疗程4周; 支气管哮喘: 每次10mg,bid; 5~11岁,每次5mg; 11岁以上,每次10mg,均为bid,早、晚餐后服用,疗程6周,需要注意的是吡嘧司特钾不能单独用于急性哮喘,为迅速缓解哮喘急性发作,需应用β2激动药或皮质激素,症状控制后,逐步减少β2激动药或皮质激素的用量,直到停用。本品在体内代谢,生成葡萄糖醛酸结合物而由尿排泄。

概述

吡嘧司特钾,又名Alegysal,哌罗司特 ,哌罗司特钾,眼立爽,普利敏,倍米司特,吡嘧司特;化学名 9-甲基-3-(1H-四唑-5-基)-4H-吡啶骈[ 1, 2-a]吡啶-4-酮钾盐),是 Bristol-Myers 公司研制开发的一种新型肥大细胞膜稳定药,该药主要通过抑制 I型过敏反应炎症介质的释放, 尤其是组胺、白三烯类及前列腺素等的释放而发挥作用。临床主要用于过敏性哮喘、过敏性鼻炎的预防和治疗,亦可用于治疗特异性皮炎。滴眼剂可用于过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎。

理化性质

淡黄色结晶性粉未,无臭,味苦,极易溶于水,甲醇或乙醇中难溶,乙醚中几乎不溶。

制备方法

1.路线Ⅰ:以氰乙酸乙酯 ( 2)为原料 ,其中A法先制得中间体 5-乙氧羰甲基 -1H-四唑 ( 3) , 3再与2-氨基 -3-甲基吡啶 ( 6)和原甲酸三乙酯进行缩合 -环化反应得到吡嘧司特 ( 4) , 4与氢氧化钾成盐得 1,本法所得的粗品总收率较高 ( 65. 7% ); B法反应步数与A法相同 ,但总收率较低 ( 30% ) ,主要原因是由 2-氰基 -3-乙氧基丙烯酸乙酯 ( 5)制备 4时 ,有副产物 3-乙氧羰基 -4-亚胺基 -9-甲基-4H-吡啶并 [1,2-a ]嘧啶生成 ,经试验发现 ,本法所得产品需经 2次重结晶 ,才能使有关物质的含量小于 0. 5%。
2.路线Ⅱ:以 6为原料 ,采用一锅合成工艺 ,其中C法先得4,再成盐得 1,总收率为 66. 8% ; D法先得 7,再经环合成盐得 1,总收率为 57. 9% ,但经过试验发现 , C法和D法所得产品需经 3次重结晶 ,才能使有关物质的含量小于 1. 0% ,经精制以后的实际总收率分别为 43. 5% 和 36. 6%。
吡嘧司特钾的两种合成路线图
图1为吡嘧司特钾的两种合成路线图

药理作用

1.为肥大细胞稳定剂,可阻止组胺、白三烯类(D4、B4以及SRS等)、前列腺素D2、血栓素B2以及细胞激活因子等致敏物的释放,抑制Ⅰ型抗原一抗体反应,并抑制磷酸二酯酶的作用(似可增强cAMP的作用)。健康成人服本品10mg,Tmax约为1h;按上量每日2次(早餐及午餐后),最低血药浓度于第2日达稳态,在肺组织中维持有效浓度t1/2为4~5h。本品在体内代谢,生成葡萄糖醛酸结合物而由尿排泄。连续服用未见蓄积。
2.为特异性I型变态反应抑制剂,能剂量依赖性地抑制抗原-抗体反应引起的组胺、白三烯C4和白三烯D4、血栓素A2、前列腺素D2 和B细胞激活因子等的释放。能强效抑制细胞外钙内流和细胞内钙的释放,能抑制磷酸二酯酶活性,升高细胞内cAMP水平,也能抑制花生四烯酸的释放和代谢。可减轻被动皮肤过敏反应和实验性哮喘。

药效动力学

健康受试者单剂量口服吡嘧司特钾后 1 ~ 2 h内达血浆峰值 , 4 ~ 5 h自体内消除 , 血浆结合率96%。 健康成人在两餐之间口服吡嘧司特钾单剂量2.5, 5, 10, 20和 40 mg后吸收呈剂量依赖性 。 给药后 1~ 1.7 h血浆达峰浓度,半衰期为 4 ~ 5 h。
健康成人服用吡嘧司特钾 10 mg, bid(早、午餐后服)连续 3 d, 药物最低血浆浓度从 d2起达稳态,在人肺组织中维持在有效浓度 。健康成人在两餐之间口服吡嘧司特钾单剂量 2.5, 10和 40 mg, 24 h后尿药排泄量达 83.5% ~ 87.7%。
口服吡嘧司特钾 10 mg, tid(餐后 )共 7 d, d8后药物的尿排泄率与口服吡嘧司特钾单剂量后的尿排泄率相似 ,表明本品无蓄积作用。尿代谢主要为葡萄糖醛酸共轭化合物。
在1 d滴眼试验中,以 0.1%及 0.5%的吡嘧司特钾滴眼液对健康成年男性(5人)进行每次 2滴, 1日 4次滴眼时,吡嘧司特钾的血药峰浓度(Cmax)和达峰时间(Tmax)分别为(2.8±0.7)ng·mL-1和 1.0 h及(9.7 ±2.2)ng· mL-1和 1.0h。另外,最终滴眼 35h后血浆中吡嘧司特钾浓度在可检出限(1.0 ng·mL-1)以下。
在1周连续滴眼试验中,以 0.5%吡嘧司特钾滴眼液对健康成年男性(6人)进行 1日 4次, 1周连续滴眼时, d1和 d7的血浆中药物浓度变化相似,未见连续滴眼引起的蓄积。另外,最终滴眼 35 h后血浆中吡嘧司特钾浓度在可检出限(1.0 ng·mL-1)以下。

应用

1.用于过敏性哮喘、过敏性鼻炎的预防和治疗。
2.用于治疗特异性皮炎。
3.滴眼剂可用于过敏性结膜炎和春季卡他性结膜炎。
有关吡嘧司特钾的概述、理化性质、药理作用、应用等是由Chemicalbook的丁红编辑整理。(2015-12-28)

不良反应

偶见头痛、呕吐、胃部不适、口干、便秘、恶心,检验可见血小板计数增加、血红蛋白值下降和AST、ALT、rGT、ALP值升高,以及蛋白尿。也可有皮肤瘙痒、皮疹等过敏症状。

注意事项

1.对本品过敏者、孕妇或可能怀孕的妇女禁用。
2.与支气管扩张药、皮质激素和抗组胺药不同,本品对迅速缓解急性哮喘发作和明显的哮喘症状不能立刻起效,支气管哮喘患者服用本品时如出现严重的哮喘急性发作,应给予支气管扩张药或皮质激素。
3.长期应用皮质激素治疗的患者使用本品以减少皮质激素的剂量时,应在密切监护下逐渐用本品来替换。
4.当患者在成功地减少皮质激素维持剂量之后才可以中断服用本品,但仍要警惕哮喘的复发。

用法用量

口服:成人每次10mg,每日2次。为迅速缓解哮喘急性发作,需应用β2激动药或皮质激素,症状控制后,逐步减少β2激动药或皮质激素的用量,直到停用。

用途 

本品为新型肥大细胞膜稳定剂,是由布迈-施贵宝和Tokyo Tanabe制药公司共同研制开发的一个能够抑制抗原引起的变态反应介质释放的药物

吡嘧司特钾 上下游产品信息

上游原料

下游产品

吡嘧司特钾 试剂级价格

更新日期产品编号产品名称CAS编号包装价格
2021/04/27P1995吡嘧司特钾 水合物
Pemirolast Potassium Hydrate
1G485元
2021/04/27P1995吡嘧司特钾 水合物
Pemirolast Potassium Hydrate
5G1515元

吡嘧司特钾 生产厂家

全球有 186家供应商   吡嘧司特钾国内生产厂家
供应商联系电话传真电子邮件国家产品数优势度
北京百灵威科技有限公司 400-666-7788 010-82848833 86-10-82849933jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com中国 96815 76
上海迈瑞尔化学技术有限公司 400-660-8290 21-61259100 86-21-61259102sh@meryer.com中国 40264 62
INTATRADE GmbH +49 3493/605464 +49 3493/605470sales@intatrade.de德国 3579 66
梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 021-67121386 / 800-988-0390 021-67121385Sales-CN@TCIchemicals.com中国 24555 81
萨恩化学技术(上海)有限公司(安徽泽升科技有限公司) 400-005-6266 021-58432009 021-58436166sales8178@energy-chemical.com中国 42936 61
Capot Chemical Co., Ltd +86 (0) 571 85 58 67 18 0086-571-85864795sales@capotchem.com中国 18227 66
Pure Chemistry Scientific Inc. 001-857-928-2050 or 1-888-588-9418 001-617-206-9595sales@chemreagents.com美国 9917 62
LGM Pharma 1-(800)-881-8210 615-250-9817inquiries@lgmpharma.com美国 1938 70
上海隆盛化工有限公司 13585536065 021-58099652-8005 021-58099609bin.wu@shlschem.com;sales@shlschem.com中国 9827 59
凯试(上海)科技有限公司 021-50135380  shchemsky@sina.com中国 32358 50
孝感深远化工有限公司 15527768850 0712-2580635  1791901229@qq.com;1791901229@qq.com;中国 8944 52
上海岚克医药科技发展有限公司 0086-21-58956006 0086-21-58956100 中国 7833 57
大连美仑生物技术有限公司 15542382390 0411-66864596  sales@meilune.com;sales@meilune.com中国 3573 58
北京华美互利生物化工 010-56205725 010-65763397waley188@sohu.com中国 12341 58
上海皓元医药股份有限公司 86-21-58998985 (86) 21-58955996apisales@chemexpress.com.cn中国 7557 61
TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. 03-3668-0489 03-3668-0520Sales-JP@TCIchemicals.com日本 28438 80
麦卡希试剂 18048500443 028-85632863sales@micxy.com;中国 13065 58
九鼎化学(上海)科技有限公司 4009209199 86-021-52271987sales@9dingchem.com中国 22541 55
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 400-620-6333 021-20337333-801 021-50323701market@aladdin-e.com中国 24980 65
MedChemexpress LLC 609-228-6898 609-228-5909sales@medchemexpress.com美国 4787 58
南京生利德生物科技有限公司 025-57798810 025-57019371sales@sunlidabio.com;sales@sunlidabio.com中国 3756 55
上海陶术生物科技有限公司 15002134094 021-33632979 021-33632979service1@targetmol.com中国 7962 58
武汉东康源科技有限公司 18007166089 27-81302488 027-81302088info@dkybpc.com;2851686510@qq.com中国 2025 58
HBCChem, Inc. +1-510-219-6317 +1-650-486-1361 sales@hbcchem.com美国 10657 60
上海毕得医药科技股份有限公司 400-1647117 021-61629020-8031 +86-21-61629029sales@bldpharm.com;product07@bidepharmatech.com中国 39989 60
上海石洋化工有限公司 +86-21-56791066 +86-21-56795266sales@worldyachem.com中国 9354 58
雷丁试剂 18013409632 051085625359sales@reading-chemicals.com;中国 15200 58
武汉丰泰威远科技有限公司 19945049750 027-8777-2287sales@finetechnology-ind.com;中国 9374 58
武汉大华伟业医药化工有限公司 027-59262863 13277907145 QQ:3091977954 027-59420980dh.luna@whdhwy.com中国 4957 58
上海麦克林生化科技有限公司 15221275939 021-50706099shenlinxing@macklin.cn中国 15925 55
上海乾劲化工科技有限公司 17321230821 021-20900665 021-209006652986274987@qq.com中国 1306 55
杭州杰恒化工有限公司 0571-87396432 0571-87396431sales@jhechem.com;中国 13928 53
湖北巨胜科技有限公司 18871490274 027-59599241 027-595992411400878000@qq.com;1400868000@qq.com中国 9843 58
AN PharmaTech Co Ltd 86(21)68097365 86(21)33321566sales@anpharma.net中国 4907 55
安徽赛诺制药有限公司 +86-18512541987 0555-5963572hll@farmasino.com中国 241 60
成都润泽本土化工有限公司 18000562381 028-88469284  rzbtsj@163.com中国 10004 56
广州和为医药科技有限公司 18620099427 020-38056109-1040 +86-20-62619665amy@howeipharm.com中国 18916 55
湖北远成赛创科技有限公司 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551 023-60363599,027-68886696andy@ycgmp.com;2355880551@qq.com;2355779403@qq.com中国 5053 58
艾万拓威达优尔国际贸易(上海)有限公司 400-821-8006 +86-21-58558801info_china@vwr.com中国 3044 75
广州市齐云生物技术有限公司 020-61288194 61288195 020-61288700505721671@qq.com中国 3872 58
西亚化学科技(山东)有限公司 400-990-3999 0539-63659913007715519@qq.com;3007715519@qq.com中国 27467 60
南京罗迈美生物科技有限公司 025-57798860  sales@njromanme.com中国 4550 58
化夏化学 18981987031 400-1196-196 QQ:800101999cdhxsj@163.com;cdhxsj@163.com;cdhxsj@163.com中国 14604 60
湖北威德利化学科技有限公司 18627774460 027-83991130 027-839911301718093273@qq.com中国 1989 58
武汉维斯尔曼生物工程有限公司 13419635609 027-59402396 027-8398931013419635609@163.com中国 4506 55
武汉魔力生物科技有限公司 18872289958、027-52304252、QQ3400508168 027-523042523400508168@qq.com中国 1915 55
广州卡芬生物科技有限公司 18029243487 QQ:2355327168 020-31121510gy@yccreate.com中国 4762 55
威尔曼医药集团有限公司 15807197853 027-83778875 027-8399122015807197853@163.com中国 3447 58
泰安市嘉叶生物科技有限公司 15318151873  285424065@qq.com;1083092978@qq.com中国 9989 55
山东小野化学股份有限公司 0539-6362799(To 20) 0539-6362799(To 20)68188893@qq.com中国 10009 58
上海百舜生物科技有限公司 021-37581181 021-57456066sales@chem-mall.com中国 10346 58
珠海嘉亿生物科技有限公司 18578209868 QQ2355327026 18578209868 QQ:2355327026steroidbest@hotmail.com中国 6510 58
科邦特化工(杭州)有限公司 +86(0)13336195806 +86-571-85586718 +86-571-85864795sales@capotchem.com中国 20010 60
江苏艾康生物医药研发有限公司 13155353615 025-66151770 (7)02557626880qzhang@aikonchem.com中国 12232 58
武汉峰耀同辉化学制品有限公司 15377573527 027-87466205  2678564200@qq.com中国 18994 58
上海易恩化学技术有限公司 18019345275 400-1332688 400-133-2688amy@rhawn.cn中国 18766 58
湘潭嘉叶源生物科技有限公司 19972424735 0731-55570935 0731-55570935fiona1@yccreate.com中国 6884 58
上海吉至生化科技有限公司 18017137653 400-900-4166  3007522970@qq.com中国 52515 58
北京沃凯生物科技有限公司 18548936886 010-62971590 010-623405193462612863@qq.com中国 10589 58
深圳聚合生化科技有限公司 400-002-6226  sales@biochemall.cn中国 54467 58
范德(北京)生物科技有限责任公司 15911056312  liming@bio-fount.com中国 9734 58
广州贝尔卡生物科技有限公司 18665676617 1866567661711353066@qq.com中国 9972 58
广州糖姆氏生命科学有限公司 18902330969 020-31155029 020-31155029sales@tomums.cn中国 4704 58
梯希爱(上海)化成工业发展有限公司 021-67121386 / 800-988-0390  Sales-CN@TCIchemicals.com中国 5392 58
杭州洁汉化工有限公司 08657186217390  sales@gihichemicals.com中国 310 58
Dayang Chem (Hangzhou) Co.,Ltd. 17705817739 +86-571-88938639 +86-571-88938652,+86-571- 88492614info@dycnchem.com中国 52932 58
Baoji Guokang Bio-Technology Co., Ltd. 09173909592 09173909592cngksw@aliyun.com中国 9457 58
Dideu Industries Group Limited 029-88380327  Service@dideu.com中国 29997 58
Finetech Industry Limited 86 27 87465837 86 27 87772287info@finetechnology-ind.com中国 9372 58
AFINE CHEMICALS LIMITED 008657185134551 008657185134895info@afinechem.com中国 15578 58
HANGZHOU CLAP TECHNOLOGY CO.,LTD 13588875226 86-571-88216897、88216896 86-571-88216895sales@hzclap.com中国 6469 58
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd. 0551-65418671 0551-65418697sales@tnjchem.com中国 37441 58
Target Molecule Corp 18019718960 781-999-5354  marketing@targetmol.com美国 19232 58
Xiamen AmoyChem Co., Ltd +86 592-605 1114  sales@amoychem.com中国 6369 58
成都彼样生物科技有限公司 18108052721 028-81700200  2850505130@qq.com中国 2715 58
湖北健文生物医药有限公司 18971192297 027-87887055 027-878870552644074018@qq.com中国 940 58
爆牛贸易重庆有限公司 +86-13650506873  sales@chemdad.com中国 37041 58
ChemeGen 中国 18717932730 QQ 3610331285sales@chemegen.com中国 11410 58
武汉欣扬瑞和化学科技有限公司 18120580375 027-83850375 027-83850375669797270@qq.com中国 2536 58
武汉鹏垒生物科技有限公司 13554168242  445014292@qq.com中国 635 58
重庆卡兰医药有限公司 86-18523575427  sales@conier.com中国 47494 58
陕西缔都医药化工有限公司 13772537765 029-883803271010@dideu.com中国 3993 58
广州优南科技有限公司 13502246683 020-31703347 QQ:3283937693sales@ubiochem.com中国 2499 58
爱必信(上海)生物科技有限公司 13817245880 021-38015121  info@absin.cn中国 12787 58
Zhuozhou Wenxi import and Export Co., Ltd +8613111626072 (WhatsApp) Wechat: +8613111626072 Wickr me: waynehuzzwenxi@126.com中国 9583 58
湖北惠择普医药科技有限公司 18507139096 0185-07139096 QQ:192595701618507139096@163.com中国 3735 58
上海珞珐生化科技有限公司 021-51111890  sales@molnova.com中国 11606 58
北京奥秘佳得医药科技有限公司 13522808617  1264265958@qq.com中国 9354 58
重庆康洲智通医药科技有限公司 17308362167 173-08362167  3090602484@qq.com中国 571 58
嘉兴瑞恒生物科技有限公司 13757365595 0573-82672231 QQ:715584339regen_chemical1@163.com中国 3025 58
武汉鼎信通药业有限公司 17720532645 027-83984790 027-83984790t17720532645@163.com中国 4960 58
南京世洲生物科技有限公司 15850508050 025-85560043 025-85563444cindy.huang@synzest.com中国 9812 58
武汉鹏垒生物科技有限公司 15871464247  1545569349@QQ.com中国 705 58
贵州迪大科技有限责任公司 13765802802 0851-84752296 0851-84752205646585516@qq.com;1813593468@qq.com中国 2777 58
武汉研哲科技有限公司 15527250409 QQ:2692360204wenhaotian12@163.com中国 4555 58
北京谨明生物科技有限公司 15801484223  psaitong@jm-bio.com中国 6532 58
湖北中隆康盛精细化工有限公司 18162590268 027-83850178 027-838501781984393783@qq.com中国 2104 58
湖北中隆康盛精细化工有限公司 15827297403 027-83850299 027-827528212315383731@qq.com中国 2065 58
河南科锐化工有限公司 +86-371-86658258  sales@coreychem.com中国 29983 58
Mainchem Co., Ltd. +86-0592-6210733 +86-0592-6210733sale@mainchem.com中国 32439 55
 

100299-08-9, 吡嘧司特钾 相关搜索:

 • Anti-Allergic
 • Pharmaceuticals
 • Nucleotides
 • Intermediates & Fine Chemicals
 • Heterocycles
 • Bases & Related Reagents
 • TWT-8152
 • 原料药
 • 中药对照品
 • 原料
 • 医药中间体
 • 神经信号
 • 其他科研原料药
 • 微生物
 • 小分子抑制剂
 • 标准品
 • C10H8N6OK
 • C10H7KN6O
 • C10H7KN6OxH2O
 • C10H7N6OK
 • 1400299-08-9
 • 普利敏
 • 5-(9-甲基-4-氧代-4H-吡啶并[1,2-A]嘧啶-3-基)四唑-2-钾盐
 • 9-甲基-3-(1H-5-四氮唑基)-4H-吡啶并[1,2-Α]嘧啶-
 • 毗嘧司特钾
 • 吡嘧司特钾水合物
 • 吡嘧司特钾
 • 9-甲基-3-(1H-四氮唑-5-基)-4H-吡啶并[1,2a]嘧啶-4-酮钾
 • 嘧司特钾
 • 100299-08-9
 • Pemirolast potassium USP/EP/BP
 • Pemirolast Potassiun
 • Potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-2-ide
 • Pemirolast Potassium RS
 • potassium 9-methyl-3-(2H-tetrazol-5-yl)-4-pyrido[1,2-a]pyrimidinone
 • TWT-8152
 • 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 9-methyl-3-(2H-tetrazol-5-yl)-, potassium salt (1:1)
 • 9-Methyl-3-(2H-tetrazol-5-yl)-
 • PeMirolast PotassiuM Hydrate
 • potassium 5-(9-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)tetrazol-1-ide
 • DE-068
 • 9-Methyl-3-(1H-tetrazol-5-yl)-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4-one/potassium,(1:1)
 • 9-Methyl-3-(1H-Tetrazol-5-yl)-4H-Pyrido[1,2a] pyrimidin-4-one Potassium
 • Pemirolast Potassium Salt
 • Alegysal
 • Alamast
 • 9-methyl-3-(2H-tetrazol-5-yl)-4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one potassiumsalt
 • Alegysal (TN)
 • PemirolastPotassiumconsultedStandard
 • tbx
 • pemirolastpottassium
 • bmy26517
 • 9-methyl-3-(1h-tetrazol-5-yl)-4h-pyrido(1,2-a)pyrimidin-4-onepotassiumsalt
 • 2-a)pyrimidin-4-one,9-methyl-3-(1h-tetrazol-5-yl)-4h-pyrido(potassiumsalt
 • 10-methyl-4-(2h-tetrazol-5-yl)-2,6-diazabicyclo[4.4.0]deca-1,3,7,9-tetraen-5-one potassium
 • PEMIROLAST POTASSIUM
Copyright 2016 © ChemicalBook. All rights reserved