ChemicalBook
Chinese Japanese Germany Korea

3-(5-ETHYL-2-HYDROXYPHENYL)PYRAZOLE

3-(5-ETHYL-2-HYDROXYPHENYL)PYRAZOLE
3-(5-ETHYL-2-HYDROXYPHENYL)PYRAZOLE structure
CAS No.
288401-59-2
Chemical Name:
3-(5-ETHYL-2-HYDROXYPHENYL)PYRAZOLE
Synonyms
4-ETHYL-2-(1H-PYRAZOL-3-YL)PHENOL;3-(5-ETHYL-2-HYDROXYPHENYL)PYRAZOLE
CBNumber:
CB7487578
Molecular Formula:
C11H12N2O
Formula Weight:
188.23
MOL File:
288401-59-2.mol

3-(5-ETHYL-2-HYDROXYPHENYL)PYRAZOLE Suppliers

Global( 8)Suppliers
Supplier Tel Fax Email Country ProdList Advantage
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Copyright 2017 © ChemicalBook. All rights reserved