ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

(R)-4-AMINO-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID

(R)-4-AMINO-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID 구조식 이미지
카스 번호:
741217-33-4
상품명:
(R)-4-AMINO-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID
동의어(영문):
(R)-4-AMINO-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID
CBNumber:
CB52459418
분자식:
C10H12FNO2
포뮬러 무게:
197.21
MOL 파일:
741217-33-4.mol

(R)-4-AMINO-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID 속성

CAS 데이터베이스
741217-33-4(CAS DataBase Reference)

안전

(R)-4-AMINO-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID C화학적 특성, 용도, 생산

(R)-4-AMINO-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


(R)-4-AMINO-3-(4-FLUOROPHENYL)BUTANOIC ACID 공급 업체

글로벌( 27)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19918 60
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21707 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32447 55
Capot Chemical Co., Ltd +86 (0) 571 85 58 67 18
0086-571-85864795 sales@capotchem.com China 18228 66
Shanghai Longsheng chemical Co.,Ltd. 021-58099637,58099652,58099650,58099609 To 8009,8068; 13585536065,QQ:975986869
0086-21-33191781 sales@shlschem.com; bin.wu@shlschem.com;xianjun.hong@shlschem.com China 9828 59
Cheng Du Micxy Chemical Co.,Ltd 028-85632863 028-64559668 18048500443
028-85632863 QQ: 2509670926 micxysales@163.com China 13071 58
Bide Pharmatech Ltd. +86-21-61629020
+86-21-61629029 product@bidepharmatech.com China 40176 60
Chengdu HuaXia Chemical Reagent Co. Ltd 400-1166-196 18981987031
028-84555506 QQ:800101999 cdhxsj@163.com China 9978 58
AN PharmaTech Co Ltd 86(21)68097365
86(21)33321566 sales@anpharma.net China 4908 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved