ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98

METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98 구조식 이미지
카스 번호:
13894-63-8
상품명:
METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98
동의어(영문):
methyl(E)-hex-2-enoate;Methyl (E)-2-hexenoate;Methyl (2E)-2-hexenoate;(E)-Methyl hex-2-enoate;METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98;2-Hexenoic acid methyl ester;methylester,(e)-2-hexenoicaci;methylester,(E)-2-Hexenoicacid;(E)-Hex-2-enoicacidmethylester;2-Hexenoicacid,methylester,(E)-
CBNumber:
CB7505584
분자식:
C7H11O2-
포뮬러 무게:
127.16104
MOL 파일:
13894-63-8.mol

METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98 속성

끓는 점
57-58°C 13mm
밀도
0,915 g/cm3
굴절률
1.4330
인화점
45°C
BRN
1700768
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험 카페고리 넘버 10-36/37/38
안전지침서 26-36
유엔번호(UN No.) 3272
TSCA Yes
위험 등급 3
포장분류 III
그림문자(GHS):
신호 어:
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H226 인화성 액체 및 증기 인화성 액체 구분 3 경고
예방조치문구:
P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연 하시오.
P240 용기와 수용설비를 접지 및 접합시키시오.
P241 폭발 방지용 장비[전기적/환기/조명/...]을(를) 사용하시오.
P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98 C화학적 특성, 용도, 생산

METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98 공급 업체

글로벌( 28)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Meryer (Shanghai) Chemical Technology Co., Ltd. +86-(0)21-61259100(Shanghai) +86-(0)755-86170099(ShenZhen) +86-(0)10-62670440(Beijing)
+86-(0)21-61259102(Shanghai) +86-(0)755-86170066(ShenZhen) +86-(0)10-88580358(Beijing) sh@meryer.com China 40269 62
Alfa Aesar 400-610-6006; 021-67582000
021-67582001/03/05 saleschina@alfa-asia.com China 30163 84
Energy Chemical 021-58432009 / 400-005-6266
021-58436166-800 info@energy-chemical.com China 44025 61
Adamas Reagent, Ltd. 400-600-9262
bxy@titansci.com China 13919 59
Chemfun Medical Technology(Shanghai) Co., Ltd. 021-67220633 & 021-37212706
+86-21-67220638 chemfun@chemfun.net China 21812 59
Syntechem Co.,Ltd Please Email
E-Mail Inquiry info@syntechem.com China 13010 57
Tianjin heowns Biochemical Technology Co., Ltd. 400 638 7771
sales@heowns.com China 14460 57
Shanghai Aladdin Bio-Chem Technology Co.,LTD 021-20337333/400-620-6333
021-50323701 sale@aladdin-e.com China 24986 65
Wuhan Dahua Pharmaceutical Co., Ltd. 027-59262863 13277907145 QQ:3091977954
027-59420980 dh.luna@whdhwy.com China 4959 58
Nanjing Chalf-Pharm Technology Co., Ltd. 025-57018978;18251899859;QQ:2035166515,2728126164
025-57018008 sales@chalf-pharm.com China 5860 50

METHYL TRANS-2-HEXENOATE, 98 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved