ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-bromo-N,N-dimethylbenzylamine

2-bromo-N,N-dimethylbenzylamine 구조식 이미지
카스 번호:
1976-04-1
상품명:
2-bromo-N,N-dimethylbenzylamine
동의어(영문):
(2-BROMOBENZYL)DIMETHYLBENZYLAMINE;[(2-bromophenyl)methyl]dimethylamine;2-Bromo-N,N-dimethylbenzenemethanamine;(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylmethylamine
CBNumber:
CB2930392
분자식:
C9H12BrN
포뮬러 무게:
214.11
MOL 파일:
1976-04-1.mol

2-bromo-N,N-dimethylbenzylamine 속성

안전

위험품 표기 Xi
유엔번호(UN No.) 1760
위험 참고 사항 Irritant
위험 등급 8
포장분류 III

2-bromo-N,N-dimethylbenzylamine C화학적 특성, 용도, 생산

2-bromo-N,N-dimethylbenzylamine 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-bromo-N,N-dimethylbenzylamine 공급 업체

글로벌( 17)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28237 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96507 76
Wylton Jinglin Co., Ltd 0851-4288779
0851-4350785-8666 wyltonchem@wylton.com China 2697 60
Zhengzhou Guancheng Laboratory equipment Sales QQ:2723695949;2159423853
2723695949@qq.com China 4997 50
Changzhou Hopschain Chemical Co.,Ltd. 0519-85524369 0519-85528066
0519-85528066 sales@hopschem.com China 31137 55
Nanjing YakeLun Pharmaceutical Co., Ltd. 025-85986826 QQ3165145969
025-85986826 sales@accoron.com China 3845 55
Wuxi KaideRui Pharmaceutical Technology Co., Ltd 15370852968
- 1557216087@qq.com China 1685 55
SuZhou Medinoah Co.,LTD. 0512-69561983
0512-69561982 he_qf@medinoah.com China 869 58
Zhuhai Aobokai Biomedical Technology Co., Ltd. 15697568815 400 0628126
sales@aobchem.com.cn China 7986 58
Amel Pharmatech Corporation 888-436-6503
888-502-1736 sales@amelpharmatech.com China 5931 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved