ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

Acid Brown 165

Acid Brown 165 구조식 이미지
카스 번호:
61724-14-9
상품명:
Acid Brown 165
동의어(영문):
Brown NT;Acid Brown NT;Formo Brown NT;Acid Brown AFE;Acid Brown 165;Lanasyn Brown SR;Setaderm Brown NT;Everlan Brown EDG;Covalene Brown NT;Anadurm Brown S-NT
CBNumber:
CB8968874
분자식:
포뮬러 무게:
0
MOL 파일:
Mol file

Acid Brown 165 속성

안전

Acid Brown 165 C화학적 특성, 용도, 생산

Acid Brown 165 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


Acid Brown 165 공급 업체

글로벌( 36)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21676 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
Winchem industrial co limited
0086-574-83851061
0086-574-87083209 info@win-chemical.com CHINA 300 58
Winchem Industrial Co. Ltd 86-574-83851061 86-574-87083208
86-574-87083209 info@win-chemical.com China 500 55
Tianjin heowns Biochemical Technology Co., Ltd. 400 638 7771
sales@heowns.com China 14460 57
The future of Shanghai Industrial Co., Ltd. 021-61552785
021-55660885 sales@shshiji.com China 9543 55
Shanghai JONLN Reagent Co., Ltd. 400-0066-400;021-60496031
021-55660885 shjlsw@163.com China 10072 55
Hubei widely chemical technology Co., Ltd. 027-83991130
027-83991130 1718093273@QQ.COM China 1894 58
Wuhai Shuou Technology Co., Ltd. 18872220797 / QQ:2355327072
18872220797 liul@yuanchengtech.com China 6144 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved