ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

(R)-1-N-BOC-4-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID

(R)-1-N-BOC-4-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 구조식 이미지
카스 번호:
173774-48-6
상품명:
(R)-1-N-BOC-4-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID
동의어(영문):
(R)-1-N-BOC-4-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID;1,2,4-Piperazinetricarboxylic acid, 1,4-bis(1,1-diMethylethyl) ester, (2R)-
CBNumber:
CB91519256
분자식:
C15H26N2O6
포뮬러 무게:
330.378
MOL 파일:
173774-48-6.mol

(R)-1-N-BOC-4-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 속성

안전

(R)-1-N-BOC-4-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID C화학적 특성, 용도, 생산

(R)-1-N-BOC-4-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


(R)-1-N-BOC-4-N-BOC-PIPERAZINE-2-CARBOXYLIC ACID 공급 업체

글로벌( 25)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
ATK CHEMICAL COMPANY LIMITED
+86 21 5161 9050/ 5187 7795
+86 21 5161 9052/ 5187 7796 ivan@atkchemical.com CHINA 24191 60
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
Chembest Research Laboratories Limited +86(0)21-20908456
+86(0)21-58180499 sales@biochembest.com; market@biochembest.com China 5994 61
T&W GROUP +86-21-61551611, 61551462, 61551420, 61551610
+86-21-50676805 contact@trustwe.com China 8967 58
Nanjing Norris-Pharm Technology Co., Ltd +86-25-52131256 +86-25-66112885
+86-25-52131256 sales@norris-pharm.com China 8977 55
Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. 86-21-58998985
(86) 21-58955996 apisales@chemexpress.com.cn China 7559 61
SynAsst Chemical. 021-60343070,60343071
021-35122006 sales@synasst.com China 12743 55
Acesys Pharmatech 18860950986;025-83172562-8023
Wechat:18860950986; QQ:3365403734 tangmanman@zenjipharma.com China 1997 55
AstaTech (Chengdu) Pharma. Co., Ltd. +86-28-87746187
+86-28-85326443 wupengcheng@astatech.cn China 1133 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved