ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

디카프릴 프탈산

디카프릴 프탈산
디카프릴 프탈산 구조식 이미지
카스 번호:
131-15-7
한글명:
디카프릴 프탈산
동의어(한글):
디카프릴프탈산;디카프릴프탈산
상품명:
Dicapryl Phthalate
동의어(영문):
Monoplex DCP;Genomoll-100;Genomoll 100;Dicapryl pathalate;Dicapryl Phthalate(DCP);bis(1-methylheptyl) phthalate;bis-(2-oktyl)ester kyseliny ftalove;dioctan-2-yl benzene-1,2-dicarboxylate;Benzenedicarboxylic acid, bis(1-methylheptyl) ester;benzene-1,2-dicarboxylic acid bis(1-methylheptyl) ester
CBNumber:
CB7874934
분자식:
C24H38O4
포뮬러 무게:
390.55612
MOL 파일:
131-15-7.mol

디카프릴 프탈산 속성

끓는 점
435.74°C (rough estimate)
밀도
1.0101 (rough estimate)
굴절률
1.4460 (estimate)

안전

디카프릴 프탈산 C화학적 특성, 용도, 생산

디카프릴 프탈산 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


디카프릴 프탈산 공급 업체

글로벌( 18)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
SHANDONG ZHI SHANG CHEMICAL CO.LTD
+86 18953170293
+86 0531-67809011 sales@sdzschem.com CHINA 2995 58
Shanghai Sunway Pharmaceutical Technology Co., Ltd +86 (21) 51613915
+86 (21) 51613951 sales@sunwaypharm.com China 9894 57
Shanghai T&W Pharmaceutical Co., Ltd. +86 21 61551611
+86 21 50676805 contact@trustwe.com China 9920 58
Alfa Chemistry 1-201-478-8534
1-516-927-0118 inquiry@alfa-chemistry.com United States 9936 60
Hubei Yuancheng Saichuang Technology Co., Ltd. 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551
023-60363599,027-68886696 andy@ycgmp.com,2355880551@qq.com,2355779403@qq.com China 5054 58
Guangzhou Kafen Biotech Co.,Ltd 18029243487 QQ:2355327168
020-31121510 gy@yccreate.com China 4784 55
JinJinLe Chemical 10106090
jjlechem@163.com China 9450 58
Foshan DaoQi Biological Co., Ltd. 15372409258
0571-87068629 wcq@chembj.com China 2894 58
Xiangtan Jiayeyuan Biotechnology Co., Ltd. 18973261526
0731-55570935 fiona1@yccreate.com China 6887 58
Guangdong Wengjiang Chemical Reagent Co., Ltd. 0751-2886766 13927870850
0751-2886756 QQ:3001267247 3001267247@qq.com China 7633 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved