ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

MEQUINDOX

MEQUINDOX 구조식 이미지
카스 번호:
상품명:
MEQUINDOX
동의어(영문):
MEQUINDOX
CBNumber:
CB6403478
분자식:
C10H10N2O3
포뮬러 무게:
206.2
MOL 파일:
Mol file

MEQUINDOX 속성

안전

MEQUINDOX C화학적 특성, 용도, 생산

MEQUINDOX 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


MEQUINDOX 공급 업체

글로벌( 64)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
AFINE CHEMICALS LIMITED
008657185134551
008657185134895 info@afinechem.com CHINA 15559 58
ZhengZhou HuaWen Chemical Co.Ltd 15343847665 0370-2775059-
QQ:3470079902 huawenchem@163.com China 3209 55
Hubei XinyuanShun Chemical Co., Ltd. 13971561712 / 13995564702 / 027-50664929
027-50664927 hbeixys2001@163.com China 3130 55
Wuhan Dahua Pharmaceutical Co., Ltd. 027-59262863 13277907145 QQ:3091977954
027-59420980 dh.luna@whdhwy.com China 4957 58
Wuhan Dahua Weiye Pharmaceutical Chemical Co., Ltd. 027-59420981/18702770802
027-83322098 dh.luna@whdhwy.com China 1980 50
Hubei Yuancheng Saichuang Technology Co., Ltd. 18062666868/13048470578 QQ2355779403/2355880551
023-60363599,027-68886696 andy@ycgmp.com;2355880551@qq.com;2355779403@qq.com China 5053 58
Wellman Pharmaceutical Group Limited 15807197853 027-83778875-
027-83991220 15807197853@163.com China 3538 58
Wuhan HengWo Technology Co., Ltd. 15372409258 0571-87069506
0571-87069506 chemicala@163.com China 5006 58
Wuhan FengyaoTonghui Chemical Products Co., Ltd. 15377573527 027-87466205
2678564200@qq.com China 18993 58
Hubei Xinyuanshun Pharmaceutical Chemical Co., Ltd. 027-51831887 15337167856
027-51837635 QQ1165326703 hubeixinyuanshun@163.com China 10322 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved