β-ラクタマーゼ阻害剤

β-ラクタマーゼ阻害剤であって,β-ラクタマーゼの活性を抑制し,β-ラクタマーゼを加水分解から回避し又は低減する物質であり,β-ラクタム系抗生物質とともに使用すれば,耐性菌を抑制し,抗菌スペクトルを広めかつ抗菌活性を補強することができる。β-ラクタマーゼ阻害剤はその役割によって,競合阻害剤及び非競合阻害剤に分けられる。 競合阻害剤は可逆的な競合阻害剤と不可逆的な競合阻害剤に分けられる。①可逆的な競合阻害剤:阻害剤とβ-ラクタマーゼはβ-ラクタマーゼの活性部位を競い合うが,化学的相互作用が発生せず,阻害剤を除去すれば,酵素は再び役割を果たし,例えばCL-オキサシリン(cl-oxacillin)とジクロキサシリン(dicloxacillin)等。②不可逆的な競合阻害剤:阻害剤と酵素との間に不可逆的な化学反応が発生し,酵素の活性を失わさせ,残した阻害剤を除去しても、新しい酵素を生成することができず,例えばクラブラン酸とスルバクタム等。  非競合阻害剤は基質としての競合酵素の触媒部位ではなく,触媒部位から離れる部位で酵素と結合し,酵素異常が生じてその役割を果たさなくなり,例えばメチシリン(methicillin)。濃度が低い場合に非競合阻害剤であり,濃度が高い場合に非競合阻害剤である。
Click on the specific product, view the latest prices of the products, information, serving information
Structure Chemical Name CAS MF
チシリン DISODIUM SALT チシリン DISODIUM SALT 4697-14-7 C15H14N2Na2O6S2
セファクロル一水和物 セファクロル一水和物 70356-03-5 C15H16ClN3O5S
p-ニトロベンジル-6-(1-ヒドロキシエチル)-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-3,7-ジオン-2-カルボキシレト p-ニトロベンジル-6-(1-ヒドロキシエチル)-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタン-3,7-ジオン-2-カルボキシレト 74288-40-7 C16H16N2O7
スルバクタム スルバクタム 68373-14-8 C8H11NO5S
シラスタチン シラスタチン 82009-34-5 C16H26N2O5S
セフォゾプラン セフォゾプラン 113359-04-9 C19H17N9O5S2
Faropenem sodium hemipentahydrate Faropenem sodium hemipentahydrate 106560-14-9 C12H15NO5S
3-[[[(2S,4S)-4-Mercapto-1-(4-nitrobenzyloxy)carbonyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]benzoic acid 3-[[[(2S,4S)-4-Mercapto-1-(4-nitrobenzyloxy)carbonyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]benzoic acid 202467-69-4 C20H19N3O7S
ドリペネム ドリペネム 148016-81-3 C15H24N4O6S2
(2S,4S)-2-(ジメチルアミノカルボキシル)-4-メルキャプト-1-(p-ニトロベンジロキシカルボニル)-1-ピロリジン (2S,4S)-2-(ジメチルアミノカルボキシル)-4-メルキャプト-1-(p-ニトロベンジロキシカルボニル)-1-ピロリジン 96034-64-9 C15H19N3O5S
イミペネム一水和物 イミペネム一水和物 74431-23-5 C12H19N3O5S
エルタペネム HYDROCHLORIDE エルタペネム HYDROCHLORIDE 153832-46-3 C22H25N3O7S
6,7-ジヒドロ-6-メルカプト-5H-ピラゾロ[1,2-A][1,2,4]トリアゾリウムクロリド 6,7-ジヒドロ-6-メルカプト-5H-ピラゾロ[1,2-A][1,2,4]トリアゾリウムクロリド 153851-71-9 C5H8ClN3S
セフプロジル一水和物 セフプロジル一水和物 121123-17-9 C18H21N3O6S
ドリペネム一水和物 ドリペネム一水和物 364622-82-2 C15H26N4O7S2
3-(2-Bromo-1-oxopropyl)-spiro[2H-1,3-benzoxazine-2,1'-cyclohexan]-4(3H)-one 3-(2-Bromo-1-oxopropyl)-spiro[2H-1,3-benzoxazine-2,1'-cyclohexan]-4(3H)-one 158299-05-9 C16H18BrNO3
セフゾナム セフゾナム 82219-78-1 C16H15N7O5S4
Cefcapene pivoxil Cefcapene pivoxil 105889-45-0 C23H29N5O8S2
(2R,4S)-4-nitrobenzyl 4-Mercapto-2-((sulfaMoylaMino)Methyl)pyrrolidine-1-carboxylate (2R,4S)-4-nitrobenzyl 4-Mercapto-2-((sulfaMoylaMino)Methyl)pyrrolidine-1-carboxylate 148017-03-2 C13H18N4O6S2
ペニシラン酸4,4-ジオキシドナトリウム ペニシラン酸4,4-ジオキシドナトリウム 69388-84-7 C8H12NNaO5S
アズトレオナム アズトレオナム 78110-38-0 C13H17N5O8S2
1-Azabicyclo(3.2.0)hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(((3S,5S)-5-(((3-ca rboxyphenyl)amino)carbonyl)-3-pyrrolidinyl)thio)-6-((1R)-1-hydroxyethy l)-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, (4R,5S,6S)- 1-Azabicyclo(3.2.0)hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-(((3S,5S)-5-(((3-ca rboxyphenyl)amino)carbonyl)-3-pyrrolidinyl)thio)-6-((1R)-1-hydroxyethy l)-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, (4R,5S,6S)- 153773-82-1 C22H26N3NaO7S
パニペネム パニペネム 87726-17-8 C15H21N3O4S
Protected Imipenem Protected Imipenem 98367-45-4 C27H27N5O10S
Cilastatin&imipenem Cilastatin&imipenem
(3S,4R)-3-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-4-[(1R)-1-methyl-3-diazo-3-(p-nitrobenzyloxycarbonyl)-2-oxopropyl]azetidin-2-one (3S,4R)-3-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-4-[(1R)-1-methyl-3-diazo-3-(p-nitrobenzyloxycarbonyl)-2-oxopropyl]azetidin-2-one 137391-68-5 C17H18N4O7
1-(4,5-ジヒドロチアゾール-2-イル)アゼチジン-3-チオール塩酸塩 1-(4,5-ジヒドロチアゾール-2-イル)アゼチジン-3-チオール塩酸塩 179337-57-6 C6H11ClN2S2
1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-[(Methylsulfonyl)oxy]-, 2-Methyl 1-[(4-nitrophenyl)Methyl] ester, (2S,4R)- 1,2-Pyrrolidinedicarboxylic acid, 4-[(Methylsulfonyl)oxy]-, 2-Methyl 1-[(4-nitrophenyl)Methyl] ester, (2S,4R)- 138324-82-0 C15H18N2O9S
スルバクタムピボキシル スルバクタムピボキシル 69388-79-0 C14H21NO7S
クラブラン酸カリウム標準品 クラブラン酸カリウム標準品 61177-45-5 C8H10KNO5
Ritipenem Ritipenem 84845-57-8 C10H12N2O6S
Imipenem-Cilastatin sodium hydrate Imipenem-Cilastatin sodium hydrate 92309-29-0 C28H43N5O9S2
タゾバクタムナトリウム タゾバクタムナトリウム 89785-84-2 C10H12N4NaO5S
エルタペネム二ナトリウ エルタペネム二ナトリウ 153832-38-3 C22H23N3Na2O7S
(5R,6S)-3-[(Diphenoxyphosphinyl)oxy]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid (4-nitrophenyl)methyl ester (5R,6S)-3-[(Diphenoxyphosphinyl)oxy]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid (4-nitrophenyl)methyl ester 75321-08-3 C28H25N2O10P
Clavulanate PotassiuM+Microcrystalline cellulose(1:1) Clavulanate PotassiuM+Microcrystalline cellulose(1:1)
MeropeneM with SodiuM Carbonate MeropeneM with SodiuM Carbonate
ファロペネムメドキソミル ファロペネムメドキソミル 141702-36-5 C17H19NO8S
カルモナム カルモナム 87638-04-8 C12H14N6O10S2
Tebipenem Tebipenem 161715-21-5 C16H21N3O4S2
無水イミペネム 無水イミペネム 64221-86-9 C12H17N3O4S
ドリペネム側鎖 ドリペネム側鎖 491878-06-9 C20H28N4O9S2
Ticarcillin Disodium and Clavulanate Potassium Ticarcillin Disodium and Clavulanate Potassium
AMoxicillin and Clavulanate PotassiuM AMoxicillin and Clavulanate PotassiuM
メロペネム メロペネム 96036-03-2 C17H25N3O5S
タゾバクタム タゾバクタム 89786-04-9 C10H12N4O5S
スロペネム スロペネム 120788-07-0 C12H15NO5S3
(4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[[(Aminosulfonyl)amino]methyl]-1-[[(4-nitrophenyl)methoxy]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid (4-nitrophenyl)methyl ester (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[[(Aminosulfonyl)amino]methyl]-1-[[(4-nitrophenyl)methoxy]carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid (4-nitrophenyl)methyl ester 491878-07-0 C30H34N6O12S2
スルタミシリン スルタミシリン 76497-13-7 C25H30N4O9S2
ファロペネムナトリウム水和物 ファロペネムナトリウム水和物 122547-49-3 C12H14NO5S.Na
(5R)-3-(2-アミノエチルチオ)-6β-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタ-2-エン-2-カルボン酸 (5R)-3-(2-アミノエチルチオ)-6β-[(R)-1-ヒドロキシエチル]-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプタ-2-エン-2-カルボン酸 59995-64-1 C11H16N2O4S
TRANS-4-HYDROXY-1-(4-NITROBENZYLOXYCARBONYL)-L-PROLINE TRANS-4-HYDROXY-1-(4-NITROBENZYLOXYCARBONYL)-L-PROLINE 96034-57-0 C13H14N2O7
テビペネムピボキシル テビペネムピボキシル 161715-24-8 C22H31N3O6S2
クラブラン酸 クラブラン酸 58001-44-8 C8H9NO5
Sultamicillic tosylate Sultamicillic tosylate
Cefoperazone sodium +sulbactam sodium(1:1/2:1) Cefoperazone sodium +sulbactam sodium(1:1/2:1)
  • 1
ホームページ | メンバー | 広告掲載 | お問い合わせ
Copyright © 2016 ChemicalBook All rights reserved.