ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

1-Tetradecylpyridinium chloride

1-Tetradecylpyridinium chloride 구조식 이미지
카스 번호:
2785-54-8
상품명:
1-Tetradecylpyridinium chloride
동의어(영문):
Myristylpyridinium chloride;1-Tetradecylpyridiniumchlorid;Tetradecyl chloride, pyridine;1-tetradecyl-pyridiniuchloride;TETRADECYL PYRIDINIUM CHLORIDE;N-Tetradecylpyridinium chloride;1-tetradecylpyridinium chloride
CBNumber:
CB0775913
분자식:
C19H34ClN
포뮬러 무게:
311.93
MOL 파일:
2785-54-8.mol

1-Tetradecylpyridinium chloride 속성

안전

1-Tetradecylpyridinium chloride C화학적 특성, 용도, 생산

1-Tetradecylpyridinium chloride 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


1-Tetradecylpyridinium chloride 공급 업체

글로벌( 50)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21910 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20680 55
Mainchem Co., Ltd.
+86-0592-6210733
+86-0592-6210733 sales@mainchem.com CHINA 32457 55
Shijiazhuang Sdyano Fine Chemical Co., Ltd. 13582355795
4000311741 master@sjzsdyn.com China 4195 65
Hangzhou Yuhao Chemical Technology Co., Ltd 0571-82693216
+86-571-82880190 info@yuhaochemical.com China 9409 52
Cheng Du Micxy Chemical Co.,Ltd 028-85632863 028-64559668 18048500443
028-85632863 QQ: 2509670926 micxysales@163.com China 13076 58
Shanghai Yolne Chemical Co., Ltd. 021-61525205,62960152 QQ:1242926278,3060526242
021-52212593 sales@yolne.com China 9920 55
Shanghai Meishui Chemical Technology Co., Ltd 021-60549325 18616193163
021-33250306 mail@meishuichem.com China 4538 56
Jintan WeiDeLong Chemical Co., Ltd. 0519-82805025;82196959;13616137378
0519-82805025 wangqiangcz@126.com China 4165 58
Nanjing Chalf-Pharm Technology Co., Ltd. 025-57018978;18251899859;QQ:2035166515,2728126164
025-57018008 sales@chalf-pharm.com China 5857 50

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved