ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

3-O-에틸아스코빅애씨드

3-O-에틸아스코빅애씨드
3-O-에틸아스코빅애씨드 구조식 이미지
카스 번호:
86404-04-8
한글명:
3-O-에틸아스코빅애씨드
동의어(한글):
3-O-에틸아스코빅애씨드
상품명:
3-O-Ethyl-L-ascorbic acid
동의어(영문):
VCE;Only VCE;VC ethyl ether;ETHYL ASCORBIC;Ethyl Vitamin C;3-O-Ethylascorbate;ETHYL ASCORBIC ACID;3-O-Ethyl-L-ascorbic;Ethyl ascorbyl ether;3-O-ETHYLASCORBICACID
CBNumber:
CB8511566
분자식:
C8H12O6
포뮬러 무게:
204.18
MOL 파일:
86404-04-8.mol

3-O-에틸아스코빅애씨드 속성

녹는점
112.0 to 116.0 °C
저장 조건
0-10°C
InChIKey
ZGSCRDSBTNQPMS-UJURSFKZSA-N

안전

3-O-에틸아스코빅애씨드 C화학적 특성, 용도, 생산

3-O-에틸아스코빅애씨드 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


3-O-에틸아스코빅애씨드 공급 업체

글로벌( 190)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
Qingdao Hongjin Trading Co., Ltd.
0532-83657313
hjt@hong-jin.com CHINA 220 58
Beijing Yibai Biotechnology Co., Ltd
0086-182-6772-3597
sales01@yibaibiotech.com CHINA 337 58
Capot Chemical Co.,Ltd.
+86 (0)571-855 867 18
+86 (0)571-858 647 95 sales@capotchem.com China 19917 60
Shenzhen Sendi Biotechnology Co.Ltd.
0755-23311925 18102838259
0755-23311925 Abel@chembj.com CHINA 3202 55
Henan DaKen Chemical CO.,LTD.
+86-371-55531817
info@dakenchem.com CHINA 21753 58
Henan Tianfu Chemical Co.,Ltd.
0371-55170693
0371-55170693 info@tianfuchem.com CHINA 20672 55
Hangzhou FandaChem Co.,Ltd.
0086 158 5814 5714 (Mobile; WhatsApp; Telegram)
+86-571-56059825 fandachem@gmail.com CHINA 2839 55
Nanjing Finetech Chemical Co., Ltd.
025-85710122 17714198479
025-85710122 sales@fine-chemtech.com CHINA 892 55
Anhui Royal Chemical Co., Ltd.
+86-025-86736275
dana.jiang@royal-chem.com CHINA 488 55
Hefei TNJ Chemical Industry Co.,Ltd.
86-0551-65418684 18949823763
86-0551-65418684 info@tnjchem.com China 1849 55

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved