ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN

2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN 구조식 이미지
카스 번호:
6581-66-4
상품명:
2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN
동의어(영문):
2-methoxyoxane;2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN;2-Methoxytetrahydropyrane;2-methoxy-tetrahydro-pyra;Pyran,tetrahydro-2-methoxy-;tetrahydro-2-methoxy-2h-pyra;2-Methoxytetrahydro-2H-pyran;tetrahydro-2-methoxy-2h-pyran;2H-Pyran,tetrahydro-2-methoxy-;(R,S)-2-Methoxy-tetrahydro-pyran
CBNumber:
CB6194233
분자식:
C6H12O2
포뮬러 무게:
116.16
MOL 파일:
6581-66-4.mol

2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN 속성

끓는 점
128-129 °C(lit.)
밀도
0.963 g/mL at 25 °C(lit.)
굴절률
n20/D 1.425(lit.)
인화점
77 °F
Specific Gravity
0.963
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험품 표기 F
위험 카페고리 넘버 10
안전지침서 16-29-33
유엔번호(UN No.) UN 1993 3/PG 3
WGK 독일 2
RTECS 번호 UQ0300000
위험 등급 3.2
포장분류 III
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H226 인화성 액체 및 증기 인화성 액체 구분 3 경고
예방조치문구:

2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN C화학적 특성, 용도, 생산

2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN 공급 업체

글로벌( 22)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
SHANDONG ZHI SHANG CHEMICAL CO.LTD
+86 18953170293
+86 0531-67809011 sales@sdzschem.com CHINA 2995 58
Chemwill Asia Co.,Ltd.
86-21-51086038
86-21-51861608 chemwill_asia@126.com;sales@chemwill.com;chemwill@hotmail.com;chemwill@gmail.com CHINA 23980 58
Hubei xin bonus chemical co. LTD
86-13657291602
027-59338440 sales@guangaobio.com CHINA 23049 58
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96506 76
Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd +86-512-68071238 69209928 86880809 68311833
+86-512-68417696 merry@highfine.com China 528 75
Wuhan Chemwish Technology Co., Ltd 86-027-67849912
86-027-87531808 sales@chemwish.com China 35909 56
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Syntechem Co.,Ltd Please Email
E-Mail Inquiry info@syntechem.com China 13010 57
Shanghai T&W Pharmaceutical Co., Ltd. +86 21 61551611
+86 21 50676805 contact@trustwe.com China 9920 58

2-METHOXYTETRAHYDROPYRAN 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved