ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

[(2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETIC ACID

[(2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETIC ACID 구조식 이미지
카스 번호:
126424-85-9
상품명:
[(2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETIC ACID
동의어(영문):
CHEMBRDG-BB 6162682;2-(2-oxochromen-7-yl)oxyacetic acid;2-(2-ketochromen-7-yl)oxyacetic acid;2-[(2-oxo-7-chromenyl)oxy]acetic acid;2-(2-oxochromen-7-yl)oxyethanoic acid;[(2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETIC ACID;2-(2-Oxo-2H-chromen-7-yloxy)acetic acid;[(2-Oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid ,97%;Acetic acid,2-[(2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-;[(2-oxo-2H-chromen-7-yl)oxy]acetic acid(SALTDATA: FREE)
CBNumber:
CB0155362
분자식:
C11H8O5
포뮬러 무게:
220.18
MOL 파일:
126424-85-9.mol

[(2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETIC ACID 속성

안전

위험 카페고리 넘버 36/37/38
안전지침서 26-36
HS 번호 29339900

[(2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETIC ACID C화학적 특성, 용도, 생산

화학적 성질

Off-white powder

[(2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETIC ACID 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


[(2-OXO-2H-CHROMEN-7-YL)OXY]ACETIC ACID 공급 업체

글로벌( 16)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
J & K SCIENTIFIC LTD. 400-666-7788 +86-10-82848833
+86-10-82849933 jkinfo@jkchemical.com;market6@jkchemical.com China 96815 76
Nanjing Chemlin Chemical Co., Ltd 025-83697070
+86-25-83453306 sales@chemlin.com.cn China 19983 64
9ding chemical ( Shanghai) Limited 4009209199
86-021-52271987 sales@9dingchem.com China 18228 56
Aikon International Limited qq:2885670560;13813800073
(6)02557626880 cfding@aikonchem.com China 13938 58

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved