ChemicalBook
Chinese English Japanese Germany Korea

5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN

5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN 구조식 이미지
카스 번호:
17327-22-9
상품명:
5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN
동의어(영문):
4-methoxy-2,6-dihydropyran;4-METHOXY-5,6-DIHYDROPYRAN;5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN;3,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran;4-Methoxy-3,6-dihydro-2H-pyran;4-Methoxy-5,6-dihydro-2H-pyran;5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyrane;2H-Pyran, 3,6-dihydro-4-methoxy-;5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran 95%;5,6-Dihydro-4-methoxy-2H-pyran ,95%
CBNumber:
CB3347377
분자식:
C6H10O2
포뮬러 무게:
114.14
MOL 파일:
17327-22-9.mol

5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN 속성

끓는 점
59 °C20 mm Hg(lit.)
밀도
1.022 g/mL at 25 °C(lit.)
굴절률
n20/D 1.462(lit.)
인화점
116 °F
BRN
1341205
안전
  • 위험 및 안전 성명
  • 위험 및 사전주의 사항 (GHS)
위험 카페고리 넘버 10
안전지침서 23-24/25
유엔번호(UN No.) UN 1993 3/PG 3
WGK 독일 3
위험 등급 3.2
포장분류 III
그림문자(GHS):
신호 어: Warning
유해·위험 문구:
암호 유해·위험 문구 위험 등급 범주 신호 어 그림 문자 P- 코드
H226 인화성 액체 및 증기 인화성 액체 구분 3 경고
예방조치문구:

5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN C화학적 특성, 용도, 생산

5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN 준비 용품 및 원자재

원자재

준비 용품


5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN 공급 업체

글로벌( 34)공급 업체
공급자 전화 팩스 이메일 국가 제품 수 이점
career henan chemical co
+86-371-86658258
sales@coreychem.com CHINA 30001 58
Hubei Jusheng Technology Co.,Ltd.
86-18871470254
027-59599243 sales@jushengtech.com CHINA 28236 58
Chongqing Chemdad Co., Ltd
+86-13650506873
sales@chemdad.com CHINA 35440 58
Alchem Pharmtech,Inc.
8485655694
sales@alchempharmtech.com United States 63729 58
PharmaBlock Sciences (Nanjing),Inc. 400 025 5188
86-025-86918232 sales_china@pharmablock.com China 6448 55
Shanghai Hanhong Scientific Co.,Ltd. 021-54306202,021-54308259
+86-21-64545202 info@hanhonggroup.com China 43260 64
Syntechem Co.,Ltd QQ 956912955,421151915
QQ 163623458 qyh@syntechem.com China 29876 57
Hangzhou Sage Chemical Co., Ltd. 0571-86818502
Pls mail us for more information! info@sagechem.com China 10277 58
Shanghai T&W Pharmaceutical Co., Ltd. +86 21 61551611
+86 21 50676805 contact@trustwe.com China 9920 58
SynAsst Chemical. 021-60343070,60343071
021-35122006 sales@synasst.com China 12743 55

5,6-DIHYDRO-4-METHOXY-2H-PYRAN 관련 검색:

Copyright 2019 © ChemicalBook. All rights reserved